• Janina Björni, Rädda Barnen
  • Benjamin Sidorov, klientombudsman
Janina Björni, Rädda Barnen
Benjamin Sidorov, klientombudsman
Publicerad: tisdag, 16 juli, 2019 - 17:24

Resurserna räcker inte för barnskyddet

Det är kommunerna som har det yttersta ansvaret för barnskyddet, den del av socialtjänsten som hjälper just barn i svåra situationer. Men pengarna räcker inte till, och handläggarna i kommunerna har för stor arbetsbelastning. Det menar både Rädda Barnen och den nya klientombudsmannen Benjamin Sidorov.

Hjälpbehovet ökar, och antalet barnskyddsanmälningar har ökat varje år sedan 2014. Men resurserna som skjuts till ökar inte i samma takt. Många ser KST-reformen, där kommunernas socialtjänst tas över av ett kommunförbund, som ett ljus i tunneln - men de kommer att behöva lång inkörningstid. Det tror både Rädda Barnens Janina Björni och klientombudsmannen Benjamin Sidorov.