Publicerad: fredag, 8 februari, 2019 - 17:17Uppdaterad: måndag, 11 februari, 2019 - 09:13
  • Cecilia Persson. Foto: Ann-Christine Karlsson.

Regenerativt jordbruk - vad är det?

Just nu pågår en kurs i regenerativt jordbruk på Högtomt. Kursen arrangeras av Ekologiska Odlarna på Åland och vattenskydd.ax och vänder sig till jordbrukare, trädgårdsodlare, driftsledare och rådgivare inom konventionell, ekologisk och biodynamisk odling. Intresset för kursen har varit så pass stort att man var tvungna att skaffa en större lokal än den man från början hade tänkt sig. Reporter Ann-Christine Karlsson besökte kursen för att ta reda på vad regenerativt jordbruk är.