Publicerad: torsdag, 12 december, 2019 - 17:18
  • Katarina Halme-Wiklund

PISA: Viktigt varva krav med välmående

Den senaste PISA-undersökningen analyserades och diskuterads under en konferens i Helsingfors i måndags. PISA-programmet undersöker med tre års intervaller 15-åriga ungdomars kunskaper i läskunnighet, matematik och naturvetenskapliga ämnen. I PISA-undersökningen 2018 deltog totalt 79 länder och regioner. Men även om Finland visar fortsatt goda resultat, så finns det anledning att fundera på relationen mellan välmående och studieresultat, men också hur man ska vända det svikande intresset för läsning.

Vi ska höra vad Katarina Halme-Wiklund, specialsakkunnig vid landskapets utbildningsbyrå tog med sig från konferensen.