Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 4 juni, 2021 - 17:10

Pandemins psykiska påverkan på oss

Ofrivliig ensamhet har varit en av många utmaningar för vårt psykiska välbefinnande under coronapandemin.

Ett seminarium om pandemins psykosociala konsekvenser gav på fredagen en lägesbild över hur pandemin har upplevts på Åland.

En av talarna var Erika Boman, överlärare vid Högskolan på Åland, som är med i ett forskningsprojekt som heter Ålands covidkohort. I projektet har en del ålänningar inbjudits att svara på enkät kring coronapandemin och man har också genomfört intervjuer.

Psykoterapeut Thomas Erickson, berättar om pandemins konsekvenser ur ÅHS synvinkel och betonade bland annat den ofrivilliga ensamhetsproblematiken. Även landskapsläkare Knut Lönnroth medverkade.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »