Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 21 januari, 2021 - 17:10

Pandemin kan få långtgående konsekvenser för barnen

Den långdragna coronakrisen har en djup inverkan på barns och ungas välbefinnande. Det slår en arbetgsrupp tillsatt av social- och hälsovårdsministeriet i riket fast i en färsk rapport.

Arbetsgruppen anser att det är oroande hur djupt den långdragna krisen påverkar välbefinnandet hos de barn, unga och familjer som redan före krisen var i en svagare ställning. Och krisen kan få långtgående konsekvenser.
”Coronakrisen får betydande konsekvenser för de kommande generationerna. Barns och ungas tro på framtiden och deras trygghet och delaktighet i vardagen måste stärkas på alla nivåer i samhället” konstaterar arbetsgruppens ordförande Esa Iivonen. 
Med i Åland idags studio var skolhälsovårdare Christina Cederhvarf och via telefon Jonna Varsa, barnkonventionsansvarig inom Rädda Barnen Åland.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »