Publicerad: onsdag, 30 november, 2016 - 15:20Uppdaterad: onsdag, 30 november, 2016 - 15:22
  • Lilla Holmen är fortfarande avspärrad på grund av smittorisken. Arkivfoto.

Ovisst öde för Lilla Holmens fåglar

Framtiden för fåglarna på Lilla holmen är just nu oviss.

I dagsläget vet man att påfåglarna och hönsen som analyserats hade viruset H5.

Enligt livsmedelssäkerhetsverket Evira räcker det med att H5-viruset konstaterats för att fåglarna på Lilla holmen ska behöva avlivas.

Idag får man även veta om viruset var högpatogent, det vill säga mycket smittsamt och ofta med dödlig utgång, och senast i morgon får man svar på om viruset var av typen H5N8 – det virus som de döda viggarna i Vårdö och Lemland drabbats av.

Evira prioriterar ärendet och tar idag också beslut om eventuell avlivning av resterande fåglar på Lilla holmen.

På Mariehamns stad väntar man spänt på besked från Evira gällande fåglarna på Lilla holmen, det berättar Stefan Nordas, chef på markavdelningen.

Även på 4H-gården i Jomala har man vidtagit försiktighetsåtgärder. Gården är visserligen öppen för allmänheten ännu, men tamfåglarna är instängda.