Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 28 november, 2022 - 16:08Uppdaterad: måndag, 28 november, 2022 - 16:08

Örnens påverkan på ejderstammen

På Åland är frågan om hur man ska skydda ejderpopulationen från havsörnens angrepp högaktuell.

Förra veckan godkände lagtinget en ändring i den åländska jaktlagen, men ledamöterna var i stort sett eniga om att en lagändring inte är tillräckligt för att skydda ejderstammen och att aktiva örnbegränsande åtgärder behövs. Ett viltförvaltningsråd som nyligen tillsatts har sitt första möte om ett par veckor då bland annat örnfrågan ska diskuteras. Från vissa håll ropas det efter skyddsjakt på örn, medan jaktminister Fredrik Karlström (MSÅ) har sagt att det inte finns någon anledning att gå in i en konfliktsituation med EU-kommissionen när det gäller havsörnen.

Att havsörnen har en stor inverkan på ejderstammen i den åländska skärgården står dock väldigt klart. Det framgår även i en färsk doktorsavhandling som belyser havörnens utbredning i Finland och dess inverkan på olika bytesdjur. Den här veckan disputerar Camilla Ekblad i ekologi och evolutionsbiologi med sin doktorsavhandling ”The return of the white-tailed eagle: Ecology of predator-prey relationships in the Baltic Sea and Arctic inland” vid Åbo Universitet. Frågan är om hennes forskning kan ge några svar på hur frågan bör hanteras och hur allvarlig situationen är.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »