Publicerad: tisdag, 8 maj, 2018 - 17:49

Olika bud om arbetssituationen i staden

I dagarna blev rapporten om personalbemanningen i äldreomsorgen klar, och det är hur läget ligger till på Trobergshemmet och Odalgården i Mariehamn som har undersökts.

Rapporten där bland annat personal på de två olika hemmen har intervjuats visar att personalen på Odalgården trivs bra på sitt jobb och tycker att det mesta fungerar som det ska.

På Trobergshemmet är situationen den motsatta. Där finns en oro bland personalen om behovet av inhoppare och vikarier. Det man är orolig för är hur man i framtiden ska hitta personal när det redan nu är svårt att hitta folk, och hur nätterna ska fungera om man fortsätter att minska på personalstyrkan. Några ur personalen uttryckte till och med att de tänker sluta jobba om man minskar på nattpersonalen.

Man har i rapporten också tittat på hur tekniken fungerar, och generellt fungerar det bra. Det skiljde mellan Odalgården och Trobergshemmet i hur man tycker att systemet, "Vivago", fungerar. På Odalgården berömde man enligt rapporten systemet och menar på att det underlättar nattskiftena, medan personalen på Trobergshemmet fann att tekniken inte användes optimalt. Det framkom också i rapporten att all personal inte litar på tekniken.

För att få reda på hur personalen uppfattar resultaten som presenterats kontaktade Ålands Radio en tidigare anställd som har erfarenhet från både Odalgården och Trobergshemmet, och hen sa att särskilt nätterna på Trobergshemmet varit tunga och stressiga. I ljudfilen är den anställdes svar inlästa av Ålands radios Nina Smeds.

I Saltvik går man samtidigt i Mariehamns fotspår och vill anställa en omvårdnadsledare för just äldreomsorgen.