Publicerad: tisdag, 4 juli, 2017 - 17:25Uppdaterad: tisdag, 4 juli, 2017 - 17:42
  • Med en sådan här apparten kan man mäta radonhalten i sitt hus. Arkivfoto: Nina Smeds.

Ökat intresse för radon efter kampanj

Efter Strålsäkerhetscentralens kampanj är det flera personer som medvetet bygger radonsäkra hus, det säger Guy Dannström, byggnads- och miljöinspektör i Jomala.

Det var inte många ålänningar som gjorde radonmätning under strålsäkerhetscentralen Stuks kampanj i vintras men det verkar ändå ha väckt en viss medvetenhet om radon. Stuk uppmanar ändå flera ålänningar att att göra radonmätningar.

Men information om hur man går tillväga för att mäta radon har varit knapphändig efter kampanjen. Vissa kommuner samt ÅMHM har information och länkar på sina hemsidor om hur man kan göra för att beställa hem radonmätningsdosor. Visar det sig att halten av radon är för hög finns det åtgärder som kan göras för att sänka nivån.

Stuks laboratoriechef Päivi Kurttio säger att man strävar efter att sänka radonhalterna som är en orsak till lungcancer. Både rökare och ickerökare påverkas av för höga halter radon. Barn löper inte större risk för lungcancer av radon men det viktiga är att de inte utsätts under en lång tid.