Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 20 april, 2021 - 17:16Uppdaterad: tisdag, 20 april, 2021 - 17:16
  • Ingrid Zetterman varnar för en juridisk gråzon. Foto: Owe Sjöblom

Offentlighetslagen behöver ändras

Stadsstyrelsen delar stadsfullmäktiges önskan om öppenhet och transparens i offentligt ägda bolag och uppmanar landskapsregeringen att uppdatera offentlighetslagstiftningen.

Ett uppdaterat koncerndirektiv för Mariehamns stads bolag röstades igenom i stadsfullmäktige den 30:e mars, där ett sent ändringsförslag godkändes med tillägget att offentligheteslagen ska tillämpas även på stadens bolag.

Åland idag gästades av stadsstyrelsens ordförande Ingrid Zetterman, liberalerna, för att höra mer om vad som är hindret i dag och vad som är lösningen för att även stadens bolag ska kunna omfattas av offentlighetslagen.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »