• EU har fastställt nya fiskekvoter för Östersjön. Arkivfoto: Cecilia Ekströmer.
Fiskerikonsulent Tom Karlsson intervjuas av Ulf Weman
Publicerad: onsdag, 11 oktober, 2017 - 17:21

Nya kvoter - färre laxar för Åland

Kamp om laxen, men i övrigt rätt lugnt. Nyligen fastslog EU fiskekvoterna för nästa år, och det blir färre laxar för Åland. 

Fiskekvoterna för Östersjön nästa år som man svettades över i Bryssel nyligen berör inte Åland särskilt mycket. De två fiskebolag, med samma utomåländska ägare, som är registrerade på Åland och bedriver strömmingsfiske, får visserligen en kraftig nedskärning i Bottenhavet, men en höjning i Östersjön. Däremot kan det nyvaknade intresset för laxfisket få problem med den femprocentiga nedskärnmingen. Vid landskapetes fiskeribyrå har fiskerikonsulent Tom Karlsson analyserat EU:s nya fiskekvoter för hela Östersjön.