Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 11 oktober, 2017 - 17:21
  • EU har fastställt nya fiskekvoter för Östersjön. Arkivfoto: Cecilia Ekströmer.

Nya kvoter - färre laxar för Åland

Kamp om laxen, men i övrigt rätt lugnt. Nyligen fastslog EU fiskekvoterna för nästa år, och det blir färre laxar för Åland. 

Fiskekvoterna för Östersjön nästa år som man svettades över i Bryssel nyligen berör inte Åland särskilt mycket. De två fiskebolag, med samma utomåländska ägare, som är registrerade på Åland och bedriver strömmingsfiske, får visserligen en kraftig nedskärning i Bottenhavet, men en höjning i Östersjön. Däremot kan det nyvaknade intresset för laxfisket få problem med den femprocentiga nedskärnmingen. Vid landskapetes fiskeribyrå har fiskerikonsulent Tom Karlsson analyserat EU:s nya fiskekvoter för hela Östersjön.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »