Publicerad: torsdag, 2 januari, 2020 - 17:44
  • Driften av Finlands domstolar sköts nu utanför ministeriernas kontroll.

Ny statlig myndighet påverkar även Åland

Sedan i morse finns det en ny statlig myndighet i Finland: Domstolsverket. Myndigheten är den sista pusselbiten i ett arbete att göra domstolväsendet frikopplat från justitieministeriet. Det kommer att märkas.

Det kommer att märkas av domstolsväsendet, inklusive Ålands tingsrätt, men inte av oss invånare som har med domstolen att göra. Det säger Kari Kiesiläinen som är utvecklingschef på svenska vid justitieministeriet.