Publicerad: tisdag, 7 november, 2017 - 17:10Uppdaterad: tisdag, 7 november, 2017 - 17:10
  • VD för ÅDA Katarina Donning. Foto: Martina Eriksson

Ny portal ska förenkla kontakten med myndigheter

En ny portal ska förhoppningsvis förenkla kommunkationen mellan myndigheter och kunder.

Under adressen www.soumi.fi finns det en portal, och här kommer i framtiden all kommunkation med myndigheter i Finland och Åland ske. Ännu är projektet i startgroparna och mycket väntar fortfarande på en svensk översättning, men förhoppningsvis kommer det förenkla vardagen även på Åland.

Motorfordonsbyråns tjänst för av- och påställning av fordon kommer fungera som pilotprojekt för e-identifikation från åländskt håll.  Katarina Donning är vd för offentliga IT-bolag ÅDA och berättade för Åland Idag vad soumi.fi är.