Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 13 september, 2021 - 17:22
  • Foto: Johannes Jansson via norden.org

Nordiskt idrottsmöte hölls på Åland

Gemensamma nordiska idrottsärenden stod i fokus när Åland bjöd in representanter för alla nordiska riksidrottsförbund och olympiska kommittéer i helgen.

Totalt 23 personer från Grönland, Norge, Sverige, Danmark, Färöarna, Island och Finland var på besök. Från åländskt håll deltog Ålands idrottsförbunds ordförande Edgar Vickström, vice ordförande Kirsi Jansson och vikarierande sportchef Annica Östermalm.

Covid-19 och mänskliga rättigheter hörde till de officiella ämnena som diskuterades. Mer informella diskussioner om språkfrågan ägde också rum.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »