Publicerad: fredag, 26 juni, 2020 - 17:18Uppdaterad: tisdag, 14 juli, 2020 - 14:29

Nicklas Lantz

I Åland idag-serien "Inflyttad" presenterar vi människor som flyttat till Åland, snarare än fötts här.

Vad är det som lockar människor att flytta till Åland? Ofta beror svaret på händelser som Åland självt inte kan påverka. Just nu är det populärt för svenskar att flytta hit för att få rätten att hemskola sina barn. Nicklas Lantz var kanske ur-hemskolaren som skapade trenden. Han är först ut i Inflyttad.