Att motivera unga till rätt karriärsval
Unga hemmasittare tampas ofta med psykisk ohälsa
Publicerad: torsdag, 13 september, 2018 - 17:00, uppdaterad: torsdag, 13 september, 2018 - 17:00

Mycket spelar in i elevers yrkesval

Det är inte alltid lätt att veta vad man ska skaffa sig för yrke i framtiden. På Ålands lyceum får alla elever en årligt träff med sin studiehandledare för att just reda ut vilka möjligheter som finns. Studiehandledare Anna Levander säger att det är mycket som kan spela in i en elevs yrkesval.

Studiehandledare Anna Levander säger att det är mycket som kan spela in i en elevs yrkesval.

Men alla studerar inte vidare. "Hemmasittare", unga som varken studerar eller jobbar, är många på Åland. Orsakerna är många och individuella, men ofta handlar det om psykisk ohälsa av något slag - eller om att det är svårt att hitta rätt inriktning i livet. Åland idags reporter Eva Ringbom-Fonsell har träffat Sussie Åvik, ungdomslots på Boost.