Publicerad: tisdag, 4 oktober, 2016 - 18:19Uppdaterad: tisdag, 4 oktober, 2016 - 18:25
  • Johannes Snellman, vd ÅCA. Arkivfoto: Jan Jacobson.

Mjölkproducenter får ersättning för att minska

Under en ganska lång tid har det producerats för mycket mjölk inom EU och det har gjort att priset till mjölkproducenterna har varit lågt och att många har stora problem med lönsamheten. Till stor del beror den stora mängden mjölk i Europa på att Ryssland införde importstopp från EU för nåt år sedan. Nu har EU-kommissionen avsatt 150 miljoner euro för att minska mjölkproduktionen i medlemsländerna och minskningen ska ske i slutet av det här året.