• Runar Karlsson
  • Veronica Thörnroos
Runar Karlsson och Veronica Thörnroos, bägge tidigare trafikministrar, minns tunneln som aldrig blev
Publicerad: torsdag, 20 september, 2018 - 17:31

Ministrarna minns sin tunnel

Nyligen avslutade FS Links undersökningarna av berggrunden längs den tänkta dragningen av en tunnel mellan fasta Åland och Föglö. Men alltihop har gjorts förut, för drygt 10 år sedan.

De ansvariga ministrarna, Runar Karlsson och Veronica Thörnroos - de satt bägge som trafikministrar under 2000-talets första decennium, minns hur arbetet med en Föglötunnel förlöpte då. Och det var väldigt nära att tunneln faktiskt byggdes.