Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 4 januari, 2017 - 17:21

Ministeriet välkomnar HD-utslag om fisketvist

Senast i vår räknare man vid jord- och skogsbruksministeriet med att Högsta domstolen kommer med sitt utslag i tvist en om fiskekvoterna mellan landskapet och riket. En av de tvistefrågor som till stor del präglade relationerna mellan landskapet och riket förra året. Från landskapets sida menar man att det inte skett ett ordentligt samråd och förhandlingar om fiskekvoterna så som förutsätts i självstyrelselagen och att de åländska synpunkterna inte tagits hänsyn till. Hur ser man då från ministeriets sida på fisketvisten? Så här säger konsultativa tjänstemannen Orian Bondestam.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »