Publicerad: måndag, 5 juni, 2017 - 17:21
  • Familje- och omsorgsminister Juha Rehula är på Åland på inbjudan av Social- och hälsovårdsminister Wille Valve. Foto: Tomas Tornefjell

Minister Juha Rehula på Ålandsbesök

Familje- och omsorgsminister Juha Rehula är på Åland idag på inbjudan av Social- och hälsovårdsminister Wille Valve.

Dagens diskussioner har bland annat berört SOTE-reformen och vikten av en tydlig kommunikation mellan politikerna och tjänstemännen på Åland och i Helsingfors.