Publicerad: tisdag, 17 mars, 2020 - 18:11Uppdaterad: onsdag, 18 mars, 2020 - 23:28
  • Arkivbild: Nils-Gustaf Eriksson och Carl-Johan Welander

Mental förberedelse i krissituationer

Enligt Nils-Gustaf Eriksson, psykiater vid Cityläkarna finns det tre råd som är särskilt viktiga. 

Håll dig välinformerad, ta mentalt itu med en eller ett par dagar i taget – försök att inte skapa egna mentala bilder av hur framtiden kommer att se ut, och ha något kul att se fram emot när krisen är över.

Krissituationer ställer särskild krav på oss människor, eftersom krisen per definition bryter mot vårt vanliga tankesätt och därmed påverkar vårt psykiska mående. Det råder alltid en brist på just den information du söker – samtidigt som det finns ett överskott av information där källan är i bästa fall tveksam. Dessutom ligger det i människans natur att extrapolera information in i framtiden, och känns det som att krisen inte har något tydligt slut finns det ingenting att se fram emot.