Publicerad: fredag, 29 september, 2017 - 16:51Uppdaterad: fredag, 29 september, 2017 - 16:52
  • Susanne Vävare som är vattenbiolog vid lanskapsregeringen och stadens miljösamordnare Ulf Simolin ser många möjligheter med våtmarken vid Nabben. Foto: Tomas Tornefjell

Mariehamn planerar våtmark vid Nabben

Mariehamns stad vill anllägga våtmarker vid Nabben och Svibyåns mynnig för att främja fågel- och fisklivet och Östersjön.

Mariehamns stad vill anlägga multifunktionella våtmarker vid Nabben och vid Svibyåns mynning. Projektet, som drivs av Mariehamns stad i samarbete med landskapets miljöbyrå, Jomala kommun och Ålands fiskevårdsförening, är en satsning för en ökad naturlig reproduktion av rovfiskar i kustnära biotoper samt för en minskad närings- och föroreningsbelastning på Östersjön.

- Våtmarken vid Nabben blir ungefär två hektar och den kan bidra till att avskilja både mikroplaster och övergödande ämnen, säger stadens miljösamordnare Ulf Simolin.

Susanne Vävare som är vattenbiolog vid landskapsregeringen säger att en våtmark är ett väl fungerande reningsverk som kan avlägsna 90-100 procent av mikroplasterna.