Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 27 maj, 2022 - 17:49Uppdaterad: fredag, 27 maj, 2022 - 17:51
  • En välkamouflerad Kennet Berndtsson vid en Alfridahög med timmer FOTO: Ann-Christine Karlsson/ÅRTV

Många granar offer för borrlarv

En hel del granskog har fått fällas på Åland de senaste åren. Inte av ekonomiska skäl utan för att träden riskerat dö av insektsangrepp annars. Det allt torrare klimatet hjälper inte till.

Av alla 6 000 olika underarter av barkborrar är det framförallt en som ställer till det för skogsägarna: Granbarkborren. Det är insektens larver som utgör hotet. De läggs i barken och sedan gnager de hela gångverk inne i trädet, längs med barken – ofta i ganska djupa och breda mönster.

Får de hålla på ostört dör trädet, och får man barkborre på bara ett par träd på ett helt skogsparti måste ofta hela området fällas. Det berättar Kennet Berndtsson på Skog.ax.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »