• Infrastrukturminister Mika Nordberg stänger dörren för landskapsupphandlade skärgårdstransporter.
Landskapsregeringen släpper ansvaret för skärgårdstransporterna
Publicerad: lördag, 17 november, 2018 - 14:55, uppdaterad: måndag, 19 november, 2018 - 06:03

LR släpper ansvaret för skärgårdstransporterna - lång version

Hittills har det varit landskapsregeringen som upphandlat transporterna, med Miro som skött transporterna av bland annat färskvaror. Men med transporterna betalda av landskapsregeringen har Miro kunnat erbjuda kostnadseffektiva transporter för näringslivet i skärgården - något som nu riskerar gå om intet. Istället blir det varje företag, och butik, som får ordna sina egna transporter. Och fort ska det gå.

Landskapsregeringen tar sin hand ifrån det transportsystem som knyter ihop skärgårdsbutikerna med fasta Åland. Den sista december upphör det nuvarande avtalet att gälla, och från den 1 januari får butikerna inte längre några varor via Miro. I utbyte får butikerna ett ökat butiksstöd, men sammantaget mindre än transporterna tidigare kostat. Den ekvationen går inte ihop, menar man från butikshåll.

Marika Eriksson, föreståndare för Kumlinge andelshandel, är besviken på landskapsregeringen, och Kim Hohman, föreståndare för Brändö andelshandel talar om en katastrof för hela skärgården. Nu kan man tvingas välja finländska varor istället för åländska - för från fastlandet fortsätter transporterna fungera.

- Jag är förhoppningsfull att det här kommer att bli riktigt bra, säger infrastrukturministe Mika Nordberg.

Istället för transportansvar höjer landskapsregeringen butiksstödet.