Publicerad: måndag, 14 november, 2016 - 16:52Uppdaterad: måndag, 14 november, 2016 - 16:54
  • Välbesökt konferens med deltagande från hela Norden. Foto: Tomas Tornefjell.

Lever vi upp till FN-konventionerna?

Hur ska de nordiska länder leva upp till de antagna FN-konventionerna? Den frågan ventileras under den konferens som just nu pågår i Mariehamn där FN:s barnkonvention och FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionshinder behandlas. Nordens välfärdscenter har samlat över 90 experter från hela Norden som diskuterar ämnet under två dagar. Projketledare Lars Rottem Kragnes berättar mer.