Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 28 november, 2018 - 17:27Uppdaterad: onsdag, 28 november, 2018 - 17:28
  • Tage Silander, stadsstyrelsens ordförande

Lemland vill behålla Järsö-Nåtö

Lemlands kommun bestrider landskapsregeringens planer för området Järsö-Nåtö, som hör till Lemland men ligger söder om Mariehamn. 

Enligt Lemlands kommun strider den planerade sammanslagningen mellan området Järsö-Nåtö och Mariehamn mot gällande lagstiftning. Det påpekar kommunstyrelsen i en skrivelse till landskapsregeringen.

Men skrivelsen väcker en del frågetecken. Den lagstiftning som gäller i dag och den lagstiftning som kommer att gälla när (eller om) kommunreformen kommer igång, är inte densamma. Och det handlar under kommunreformen inte om att ta områden från Lemland och ge till Mariehamn, utan om till vilken kommun Järsö-Nåtö ska höra när Lemland blir en del av den nya kommunen Södra Åland.

Kommunstyrelsens ordförande, Anna Janson, har dessutom synpunkter på den enkät som boende i området fick svara på för ett år sedan.

Vi hör också Tage Silander, stadsstyrelsens ordförande, om stadens planer för den nya södra delen av Mariehamn.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »