Publicerad: måndag, 29 maj, 2017 - 17:34
  • Skyltarna som skolan satt upp efterlevs inte av eleverna som röker. Foto: Tomas Tornefjell

Ledning maktlös när unga röker på skola

-Att yrkesgymnasiets elever står och röker och fimpar på marken i anslutning till skolområdet är ett stort problem, men den tandlösa lagstiftningen gör att vi inte kan förbjuda eleverna att lämna skolområdet för att röka. Det säger Inger Rosenberg-Mattsson som är rektor för Ålands yrkesgymnasium.

Yrkesgymnasiet har satt upp skyltar där man vädjar om att eleverna inte ska röka i anslutning till skolans område. Men det faktum att skyltarna är omgärdade av fimpar och gamla cigarettpaket visar att de inte har någon större effekt.

Också lagtingsledamot John Holmberg, styrelseordförande för Ålands gymnasium tycker att situationen är ohållbar.