Publicerad: torsdag, 13 oktober, 2016 - 17:29Uppdaterad: torsdag, 13 oktober, 2016 - 17:32

Ledamöter på dubbla stolar

När är man jävig som representant i olika organ och nämnder? Frågan aktualiseras av två personer som sitter både i Ålands omsorgsförbunds styrlese samtidigt som de sitter i stadens socialnämnd, nämligen Clas Öfverström och Ulla Andersson. Öfverström är ordförande i omsorgsförbundets styrelse och ledamot i socialnämnden medan Ulla Andersson är viceordförande i socialnämnden och ledamot i omsorgsförbundets styrelse. Nyligen behandlade socialnämnden omsotgsförbundets budget på sitt möte där omsorgsförbundet anhöll om en kostnadsökning på tre procent av staden.