Publicerad: onsdag, 4 december, 2019 - 17:51
  • Anna Eklund, skolbibliotikarie på Övernäs Skola

Läskunnigheten minskar bland ungdomar

Den negativa inställningen till läsande har ökat bland elever i Finland, allt färre har läsning som sin favoritsysselsättning. Det framkommer av de PISA-undersökningar som har gjorts där 15-åriga ungdomars kunskaper i bland annat läskunnighet har testats.

Vi har begett oss till Övernäs skola för att prata med Anna Eklund om läslust, läskunnighet och om det kan finnas en läsning på detta problemet.