• Janina Björni är Rädda Barnens proejktansvariga för barnskydd. Foto: Hasse Persson-Bru.
Janina Björni intervjuas av Hasse Persson-Bru.
Publicerad: måndag, 14 november, 2016 - 16:33, uppdaterad: måndag, 14 november, 2016 - 16:37

Lång namnlista för ett enat barnskydd

Ett enat barnskydd är den enda vägen att gå för att uppnå de förbättringar som vi ser som akut nödvändiga.

Det skriver över 100 personer, som på olika sätt möter utsatta barn och unga i sitt arbete, i ett öppet brev till fullmäktige, styrelser och andra som ansvarar för sociala frågor i kommunerna. I brevet sägs att rekrytering av kompetent personal till barnskyddet just nu är svårt och att ett enat barnskydd med goda förutsättningar för arbete skapar bättre möjligheter till rekrytering och fortbildning. En större enhet sägs också ge bättre tillgänglighet och ha bättre förutsättningar för kontinuitet i service och insatser vid semestrar och sjukfrånvaro.

Första undertecknare är Janina Björni på Rädda Barnen.