Publicerad: tisdag, 27 februari, 2018 - 17:12
  • Docenterna Linda Kumblad och Emil Rydin är projektledarna för Levande kust.

Kumblad och Rydin jobbar för en Levande Kust

För att få bukt med övergödningen måste man ta ett helhetsgrepp kring orsakerna, det säger två svenska forskare som drivit ett framgångsrikt projekt i Stockholms skärgård.

Linda Kumblad och Emil Rydin är projektledare för Levande Kust, ett restaureringsprojekt som jobbar med åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten och återigen göra Björnöfjärden i Stockholm till en frisk vik. Projektet har varit igång sedan 2011, och projektledarna är nöjda med de resultat de kunde prestentera idag på Kustdagen 2018 i Alandica. 

För att minska övergödningen just i Björnöfjärden har man bland annat infört nya rutiner för hästgårdarna i närheten, och förbättrat dåliga avlopp. Det viktigaste säger de svenska forskarna är att ta ett helhetsgrepp kring orskarna, och verkligen veta vad det är som måste förbättras.