Publicerad: tisdag, 28 november, 2017 - 11:19

Kraftig minskning av antalet vårddagar

Färsk statistik från Åsub visar att antalet vårddagar på ÅHS har minskat kraftigt under 2000-talet. Men vad beror det på egentligen?

Från drygt 75 000 vårddagar år 2000 till knappt 28 000 år 2016. Det visar statistiken. Vi lät Anders Westermark, chefsläkare på ÅHS, kommentera uppgifterna och de bakomliggande orsakerna.