Publicerad: tisdag, 18 mars, 2014 - 10:47Uppdaterad: tisdag, 20 september, 2016 - 12:25

Kommunala variationer för personlig assistans

De åländska kommunerna tolkar lagen olika när det gäller rätten till personlig assistans för sjuka och funktionshindrade. De senaste åren har många tvister om detta avgjorts i förvaltningsdomstolen.

Vi har träffat Sirpa Eriksson som är ledande socialkurator vid ÅHS, och hon menar att klienters möjlighet till personlig assistans ofta avgörs av vilken kommun man råkar bo i.