Publicerad: torsdag, 6 april, 2017 - 17:16
  • Polisen är en av samarbetsparterna i arbetet för en tryggare stad. Foto: Ida Jansson

Kommitté tryggar Mariehamn

Sedan maj 2016 har en trygghetskommitté tittat på hur Mariehamn kan bli en tryggare stad. Upptakten är en motion av Camilla Hägglund, moderat. Medlemmar i kommittén är polismästare Maria Hoikkala, stadens infrastrukturdirektör Kai Söderlund och stadsstyrelseledamöterna Anders Holmberg, obunden samling och Tony Wikström, socialdemokrat. Kommitténs ordförande Nina Lindfors, moderat, berättar vad de vill göra i staden.