Publicerad: måndag, 2 september, 2019 - 17:44Uppdaterad: måndag, 2 september, 2019 - 17:47

Kampanjen "Min kropp är min" är nu igång

Idag går startskottet för Rädda Barnen Finlands kampanj Min kropp är min som är en handbok och kampanj som ska ge vårdnadshavare, yrkesfolk ja egentligen alla som har med barn att göra, stöd när det gäller att tala om sexuella trakasserier, sexuellt våld mot barn och gromning.

Min kropp är min är är inte bara en handbok utan också en animationsserie som produceras av Yle och ska ge barn färdigheter i säkerhet gällande dessa frågor. Materialet som finns både på svenska och finska är tillgängligt på Rädda Barnen Finlands och Yles hemsidor.

På Rädda Barnen Åland säger vikarierande verksamhetsledare Lotta Angergård att man välkomnar materialet då man tidigare på Åland jobbat med ett svenskt material i ämnet men att lagstiftningen skiljer sig lite mellan Sverige och Finland så det är en fördel att det nu finns material på svenska som baseras också på finländsk lagstiftning.

Fotnot: Gromning är när en vuxen tar kontakt med ett barn i sexuella syften.