Publicerad: tisdag, 28 juli, 2020 - 16:00Uppdaterad: tisdag, 28 juli, 2020 - 17:12

Johan Rothberg om Kökar

Varje vecka under sommaren träffar vi två av Ålands sexton kommundirektörer för ett samtal om kommunen nu och i framtiden.

Denna gång intervjuades Kökars kommundirektör Johan Rothberg.

Vi hör även Casper Mickwitz som är företagare i kommunen.