Publicerad: fredag, 7 oktober, 2016 - 16:26Uppdaterad: fredag, 7 oktober, 2016 - 20:29
  • Juristen Veronica Dalenius föreläste om intressebevakarens roll i brottmål Foto: Tomas Tornefjell.

Intressebevakare och barnskydd upp till diskussion

Under fredagen och lördagen håller Rädda Barnen utbildningsdagar om intressebevakning inom barnskyddet. Vi pratade med advokat och vicehäradshövding Veronica Dalenius, som var en av fredagens talare. Dessutom fick vi en pratstund med Rädda Barnens projektedare för deras barnskyddsprojekt Janina Björni.