Publicerad: tisdag, 19 november, 2019 - 18:08
  • Johanna Häggblom, Hem och skola, och Katarina Halme-Wiklund, specialsakkunnig på landskapsregeringen

Det innebär nya grundskolelagen

Den nya grundskole- och barnomsorgslagen kommer att träda i kraft i januari 2021. I samband med det kommer bland annat en ny läroplan för grundskolan börja gälla - som just nu håller på att beredas för fullt.

En av de som arbetar med läroplanen är Katarina Halme-Wiklund, specialsakkunning på landskapsregeringen. Samtidigt: Idag fyller förbundet Hem och Skola 50 år, en centralorganisation för föräldraföreningar vid daghem och skolor i Svenskfinland och som här på Åland har femton föreningar.

Från Hem och skolas sida bjöd Åland idag in Johanna Häggblom. Hon sitter i styrelsen för Ålands räkning och är också aktiv i två lokala Hem och skola-föreningar.

I något skede behöver läroplanen, i förlängningen lärarnas ansvarsområde, möta föräldrars och elevers förväntningar på skolan. Var det mötet sker är inte givet på förhand.