Publicerad: torsdag, 25 januari, 2018 - 17:43
  • Infrastrukturdirektör Kai Söderlund

Ingen dränering av Ålandsvägen

I dagens tidningar går två ledamöter i stadens infrastrukturnämnd ut med kritik mot nämnden angående Ålandsvägens ombyggnad.

Det man bland annat kritiserar är att Ålandsvägen inte får den dränering som finns i konsultfirmans ursprungliga ritningar för ombyggnaden. Detta har man tidigare kritiserat i en skrivelse till nämnden, och på senaste mötet beslöt majoriteten av ledamöterna att man inte ska ta skrivelsen i beaktande, utan fortsätter som nämnden beslutat, utan dränering.
Infrastrukturnämndens föredragande tjänsteman Kai Söderlund får kritik av de missnöjda ledamöterna, men så här svarar han på kritiken om just dräneringen.