Publicerad: onsdag, 11 december, 2019 - 17:31Uppdaterad: onsdag, 11 december, 2019 - 17:35
  • Peter Enberg (M) och Christian Beijar (S) om delgeneralplanen som aldrig blev
  • Stadsarkitekt Sirkka Wegelius

Inga lösningar i sikte för delgeneralplan

Det går inte att kompromissa av delgeneralplanen. I stället räknar åminstone Christian Beijar med att den avgörs i domstol. 

Det finns fortfande ingen delgeneralplan för området kring Boreniuska huset i Mariehamn, alltså vid och omkring de fastigheter som Ömsen äger i stadskärnan. Målet var att snabbt komma överens om en lösning som både skulle ge Ömsens planer möjlighet att förverkligas, dels skulle uppfylla målet om att fördubbla antalet invånare i området. Själva delgeneralplanen täcker förstås ett större område än så: Från landskapsborgen bort till Miramarparken och sedan tre gator västerut till Ålandsvägen, och ned till Slemmern i öster.

Men någon lösning har det alltså inte blivit. I går skickade man tillbaka ett förslag till plan till tjänstemännen med instruktionen att göra om. Så i stället för gemensamma lösningar talar parterna om att gå till domstol. Att hitta en kompromiss är helt omöjligt. Peter Enberg är ordförande i City Mariehamn som arbetar just med näringslivsfrågor i staden, samt vice ordförande i stadsutvecklingsnämnden. Med i studion har vi också Christian Beijar, ledamot i stadsutvecklingsnämnden och i stadsfullmäktige.

I vårt andra inslag hörs i stället tjänstemannasidan, med Sirkka Wegelius som intervjuas av Anki Karlsson.