Publicerad: måndag, 20 februari, 2017 - 18:00
  • Infrastrukturavdelningens chef Yvonne Österlund. Foto: Tomas Tornefjell.
  • Lennart Nord, chef för Vägnätsbyrån. Foto: Tomas Tornefjell.
  • Niklas Karlman, biträdande avdelningschef på Transportbyrån. Foto: Tomas Tornefjell.
  • Exempel på avdelningens arbetsområden. Foto: Tomas Tornefjell.

Infrastrukturavdelningen

Landskapsregeringens infrastrukturavdelning ska bland annat ansvara för att upprätthålla och utveckla landskapets trafiksystem, sköta plan- och bygglagsfrågor samt att jobba med sådant som strategisk trafikplanering, trafiksäkerhet, färjetrafik, flygtrafik och oljeskydd. Det är ett omfattande arbete som leds av Infrastrukturavdelningens chef Yvonne Österlund.