Publicerad: onsdag, 29 mars, 2017 - 17:11
  • Klinikchef Ove Mattsson och chefläkare Jaana Lignell från ÅHS ingår i den arbetsgrupp som ser över den framtida vården på Åland. Foto: Tomas Tornefjell.

Hur ska morgondagens vård organiseras

Möjligheten att ge viss typ av sjukvård via internet, privatiserad äldrevård och hur man ska fördela ansvaret mellan ÅHS och kommunerna. Det var några av de frågor som diskuterades under landskapsregeringens seminarium om morgondagens vård som arrangerades på Alandica. Chefläkare Jaana Lignell och klinikchef Ove Mattsson från ÅHS tycker att dagens seminarium visade på ett stort engagemang kring hur vården ska bedrivas på Åland.