Publicerad: onsdag, 13 december, 2017 - 15:56Uppdaterad: onsdag, 13 december, 2017 - 16:00
  • Frankrike inför ett totalt mobilförbud från och med nästa år, och men ett totalförbud för Åland är inte aktuellt ännu. Arkivfoto: Bengt Hannus

Hur ser Åland på mobiler i skolan?

I Frankrike förbjuder man från och med nästa höst mobiltelefoner helt i skolorna. Men är det här något som även skulle kunna vara aktuellt i åländska skolor?

Sedan tidigare har Frankrike ett förbud mot att använda mobilerna på lektionstid, men från och med nästa höst gäller förbudet även under lunchen och rasterna. I Frankrike säger utbildningsministern att man vill främja barnens lek på rasterna istället för att de bara ska sitta och titta ner i mobiltelefonerna.

För att ta reda på hur man ställer sig till ett mobilförbud på Åland ringde vi upp några skolor på Åland, och bildningsdirektör i Mariehamn Kjell Nilsson. Hur skolorna faktiskt ska hantera mobilerna är något som bildningssektorn i Mariehamn just nu utreder i samarbete med skolorna.

På Strandnäs skola så använder man sig av sedan i höstas av så kallade mobilhotell under lektionstid, och rektor Mikael Rosbäck säger att deras nya regler fungerat bra. På Godby höststadieskola säger rektor Ida Fyrqvist att man just nu ser över sin mobilpolicy och arbetar för att förändra den. Men att man inom skolan anser att det är en sådan pass viktig fråga att förändringen måste vara ordentlig underbyggd innan man skriver några nya regler.

Julia Grünewald, skoldirektör i Brändö, säger att mobiler är en del av vardagen, men att skolan kanske snarare ska hjälpa eleverna att hantera sina mobilvanor. Hon tror inte på ett totalförbud, utan mer på att man ska lära sig att hantera mobilen, och hur man klarar sig utan den. Kaj Törnroos som är bildningschef i Kumlinge säger att man just i Kumlinge inte har haft några problem med mobilanvändning under lektionstid, och att mobilerna endast används när lärarna har gett sitt godkännande.