Publicerad: torsdag, 26 februari, 2015 - 09:22, uppdaterad: måndag, 19 september, 2016 - 10:26

Grönt ljus för vindkraftsstöd

Det blev alltså grönt ljus för statligt stöd till tre åländska vindkraftprojekt när grundlagsutskottet i riksdagen i går behandlade riksregeringens proposition, alltså lagförslag, i frågan. Grundlagsutskottets tumme upp är ändå bara ett utlåtande till ekonomiutskottet, som ger det slutliga förslaget till riksdagsbeslut, men Ålands riksdagsledamot Elisabeth Nauclér är övertygad om att riksregeringen håller i frågan och slutligt godkänner den speciella lagen. Nästa vecka väntas riksdagens ekonomiutskott komma med sitt betänkande om förslaget till lag om statligt stöd till tre åländska vindkraftprojekt.