• Foto: Andreas Trepte
Monika Winder om den nya studien
Publicerad: måndag, 10 december, 2018 - 17:33

Gråsäl påverkar knappt fisktillgången

Att gråsälen ställer till det för yrkesfiskare är ingen nyhet. Det har funnits gott om fiskare som till och med lagt ned verksamheten eftersom de int kunnat konkurrera med gråsälen om fångsterna - åtminstone inte på ett lönsamt sätt.

Men, förstörda fiskeredskap borträknade, står sälen för en extremt liten del av fiskåtgången, trots att de äter 6-7 kilo fisk per dygn. Faktum är att sälstammen skulle kunna tredubblas, upp till 100 000 djur, utan märkbara förändringar i tillgången på fisk.

I stället är det vi människor som långsamt dödar fisken genom övergödning.

Monika Winder är professor vid institutionen för ekologi, botanik och miljö vid Stockholms universitet. Hon är särkilt oroad över torskens möjligheter att överleva i framtiden. Med hjälp av datorer har de simulerat Östersjöns livsbetingelser fram till år 2098. Och det ser inte bra ut.