Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 20 januari, 2023 - 17:29Uppdaterad: fredag, 20 januari, 2023 - 17:29

Godkände nytt avtal för landskapsanställda

Ett nytt kollektivavtal för majoriteten av de landskapsanställda har nu godkänts av de berörda fackförbunden och även av landskapet.

Avtalet är treårigt och gäller retroaktivt för 2022. I snitt stiger lönerna med 9,2 procent under avtalsperioden. Förutom årliga lönehöjningar finns även en justeringspott på 2,6 procent som under det sista året ska fördelas endast till vissa utvalda grupper. Vilka grupper blir en senare förhandlingsfråga för en arbetsgrupp.
Maria Hagman är förhandlingschef för Akava Åland. Avtalet omfattar även fackförbunden Fackorganisationen för offentligt anställda på Åland (FOA-Å), Tehy Åland, Tjänstemannaorganisationerna på Åland (TCÅ) och Ålands Tekniska Funktionärsorganisationers Centralförbund (ÅTFC).

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »