Mika Nordberg, moderat ordförande för kommunfullmäktige i Jomala, intervjuas av Bengt Hannus.
Publicerad: tisdag, 13 december, 2016 - 17:12

Frideborgspengar återremitterades

Jomala kommuns möjligheter att stöda återuppbyggnaden av ungdomslokalen Frideborg, som brann ner i början av fjolåret, utreds vidare. Kommunfullmäktige godkände, efter en omröstning i går, inte kommunstyrelsens förslag att bevilja föreningen 270.000 euro i bidrag. Orsaken var, enligt fullmäktigeordförande Mika Nordberg, att det fanns många obesvarade frågor som till exempel hur ritningarna ser ut och vad bygget kommer att kosta.