Ann-Sofie Backgren om landsbygdsriksdagen
Publicerad: måndag, 8 oktober, 2018 - 17:33

Framtidsfrågor på landsbygdsriksdag

På landsbygden finns ett starkare entreprenörsskap, andra utmaningar, större avstånd och andra livsbetingelser än i tätorter.

I helgen hölls landsbygdsriksdagen på Åland. Evenemanget återkommer vartannat år, och är tänkt att lyfta frågor som är specifika för just landsbygden - dit räknas för övrigt hela Åland utom möjligen Mariehamn.

I år antogs en resolution som konkret beskriver hur man ska arbeta med landsbygdsfrågor i Svenskfinland i framtiden.

En av initiativtagarna till landsbygdsriksdagen, Ann-Sofie Backgren, berättar varför organisationen behövs.