Publicerad: tisdag, 3 mars, 2015 - 09:00, uppdaterad: måndag, 19 september, 2016 - 10:26

Försenat LBU-program drabbar Leaderpengar

Leader Åland är en del av landsbygdsutvecklingsprogrammet och arbetar med att utveckla landsbygden via projektpengar. Hittills har man hjälpt över 100 projekt med finansiering, men nu kan det bli ett uppehåll i stödjandet av olika projekt. Orsaken är att ett nytt LBU-program har börjat gälla och arbetet med det har kraftigt försenats, vilket kan leda till att många projekt kan få vänta upp till ett halvt år på besked om pengar.

Kumlinge Kulturcentrum jobbar på att rusta upp den gamla folkskolan för att få den till en lokal kulturell mötesplats. De kan nu vara några av dem som tvingas vänta på besked om projektpengar.

Reporter: Eva Ringbom-Fonsell