Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 29 november, 2022 - 17:13Uppdaterad: tisdag, 29 november, 2022 - 17:13

Finströms nya plan för äldreomsorgen

Ökade resurser till hemvården, mer förebyggande arbete och utökade och förbättrade samarbeten med andra aktörer så som Ålands hälso- och sjukvård, ÅHS och kommunernas socialtjänst, KST. Det kan vara några av svaren på hur Finströms kommun ska möta framtidens krav på äldreomsorgen då den äldre delen av befolkningen utgör en allt större andel.

Håkan Lundberg (C) har suttit som ordförande i den arbetsgrupp som har tagit fram kommunens nya äldreomsorgsplan för åren 2023-2028, en plan som nyligen godkänts av kommunfullmäktige.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »